top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

WWW.DRPAX.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.drpax.pl dzia┼éa na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin okre┼Ťla warunki zawierania i rozwi─ůzywania Umów Sprzeda┼╝y Produktu oraz tryb post─Öpowania reklamacyjnego, a tak┼╝e rodzaje i zakres us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů przez Sklep www.drpax.pl, zasady ┼Ťwiadczenia tych us┼éug, warunki zawierania i rozwi─ůzywania umów o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

 3. Ka┼╝dy Us┼éugobiorca z chwil─ů podj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do korzystania z Us┼éug Elektronicznych Sklepu www.drpax.pl zobowi─ůzany jest do przestrzegania postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy:

  1. ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r.,

  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

  3. ustawy o pozas─ůdowym rozwi─ůzywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 wrze┼Ťnia 2016 r.,

  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

  5. oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 2. SKLEP - Sklep internetowy Us┼éugodawcy dzia┼éaj─ůcy pod adresem www.drpax.pl

 3. US┼üUGA ELEKTRONICZNA – us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem Sklepu.

 4. CZAT - formularz dost─Öpny na stronie internetowej www.drpax.pl umo┼╝liwiaj─ůcy wys┼éanie wiadomo┼Ťci do Us┼éugodawcy.

 5. FORUM DYSKUSYJNE – Us┼éuga Elektroniczna pozwalaj─ůca na wymienianie si─Ö wiadomo┼Ťciami dotycz─ůcymi przedmiotu dzia┼éalno┼Ťci Us┼éugodawcy przez Us┼éugobiorców za po┼Ťrednictwem strony internetowej Sklepu.

 6. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dost─Öpny na stronie internetowej www.drpax.pl umo┼╝liwiaj─ůcy utworzenie Konta.

 7. KONTO – oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (loginem) oraz has┼éem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Us┼éugodawcy, w którym gromadzone s─ů dane Us┼éugobiorcy w tym informacje o z┼éo┼╝onych Zamówieniach.

 8. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dost─Öpny na stronie internetowej www.drpax.pl umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zamówienia.

 9. SYSTEM OPINII - Us┼éuga Elektroniczna udost─Öpniona Klientom przez Us┼éugodawc─Ö, umo┼╝liwiaj─ůca zamieszczanie opinii dotycz─ůcych Produktów.

 10. SPRZEDAWCA, US┼üUGODAWCA – D.O.K.T.O.R. JACEK ZYGAJ SPÓ┼üKA KOMANDYTOWA wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorców przez S─äD REJONOWY POZNA┼â - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIA┼ü GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S─äDOWEGO, Numer KRS: 0000940134, miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci oraz adres do dor─Öcze┼ä: D┼éuga Wie┼Ť 10a, 62-100 W─ůgrowiec, NIP: 7662005980, REGON: 520708647, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@doktorbiuro.pl, numer telefonu: +48 530 002 619.

 11. US┼üUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů korzystaj─ůca z Us┼éugi Elektronicznej.

 12. KLIENT – Us┼éugobiorca, który zamierza zawrze─ç lub zawar┼é Umow─Ö Sprzeda┼╝y ze Sprzedawc─ů.

 13. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsi─Öbiorc─ů czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

 14. PRZEDSI─śBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb─Öd─ůca osob─ů prawn─ů, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, prowadz─ůca we w┼éasnym imieniu dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

 15. PRODUKT – dost─Öpna w Sklepie rzecz ruchoma albo us┼éuga, b─Öd─ůca przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.

 16. UMOWA SPRZEDA┼╗Y – Umowa Sprzeda┼╝y Produktu zawarta mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem Sklepu.

 17. ZAMÓWIENIE - o┼Ťwiadczenie woli Klienta stanowi─ůce ofert─Ö zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y Produktu ze Sprzedawc─ů.

 18. CENA – warto┼Ť─ç wyra┼╝ona w jednostkach pieni─Ö┼╝nych, któr─ů Klient jest obowi─ůzany zap┼éaci─ç Sprzedawcy za Produkt.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZ─äCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.drpax.pl prowadzi sprzeda┼╝ Produktów za po┼Ťrednictwem sieci Internet.

 2. Produkty oferowane w Sklepie s─ů zgodne z umow─ů i zosta┼éy legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Informacje znajduj─ůce si─Ö na stronach internetowych Sklepu nie stanowi─ů oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, sk┼éadaj─ůc Zamówienie sk┼éada ofert─Ö kupna okre┼Ťlonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w z┼éotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie sk┼éadniki w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wi─ů┼╝─ůca w chwili z┼éo┼╝enia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale┼╝nie od zmian cen w Sklepie, które mog─ů si─Ö pojawi─ç w odniesieniu do poszczególnych Produktów po z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zamówienia.

 6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obni┼╝kach Cen Produktów. Obok informacji o obni┼╝ce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najni┼╝sz─ů Cen─Ö tego Produktu, która obowi─ůzywa┼éa w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obni┼╝ki, a je┼Ťli Produkt jest oferowany do sprzeda┼╝y w okresie krótszym ni┼╝ 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najni┼╝sz─ů Cen─Ö Produktu, która obowi─ůzywa┼éa w okresie od dnia rozpocz─Öcia oferowania tego Produktu do sprzeda┼╝y do dnia wprowadzenia obni┼╝ki.

 7. Zamówienia mo┼╝na sk┼éada─ç:

  1. poprzez witryn─Ö internetow─ů za pomoc─ů Formularza Zamówie┼ä (Sklep www.drpax.pl) – 24 godziny na dob─Ö przez ca┼éy rok,

  2. za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@doktorbiuro.pl

  3. telefonicznie pod numerem: +48 530 002 619.

 8. W celu z┼éo┼╝enia Zamówienia Klient nie ma obowi─ůzku rejestracji Konta w Sklepie.

 9. Warunkiem z┼éo┼╝enia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie si─Ö z Regulaminem i akceptacja jego postanowie┼ä w czasie sk┼éadania Zamówienia.

Sklep realizuje Zamówienia z┼éo┼╝one od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach pracy Sklepu tj. od 6:00 do 14:00 w dni robocze. Zamówienia z┼éo┼╝one w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz ┼Ťwi─Öta b─Öd─ů rozpatrywane nast─Öpnego dnia roboczego. Produkty w promocji (wyprzeda┼╝y) posiadaj─ů limitowan─ů liczb─Ö sztuk i Zamówienia na nie b─Öd─ů realizowane wed┼éug kolejno┼Ťci ich wp┼éywania a┼╝ do wyczerpania si─Ö zapasów danego Produktu.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDA┼╗Y

 1. Do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y niezb─Ödne jest wcze┼Ťniejsze z┼éo┼╝enie przez Klienta Zamówienia udost─Öpnionymi przez Sprzedawc─Ö sposobami zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 9 Regulaminu.

 2. Po z┼éo┼╝eniu Zamówienia Sprzedawca niezw┼éocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyj─Öcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje zwi─ůzanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nast─Öpuje poprzez przes┼éanie wiadomo┼Ťci e-mail.

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

  2. formularz odst─ůpienia od umowy,

  3. niniejszy Regulamin zawieraj─ůcy pouczenie o prawie do odst─ůpienia od umowy.

 5. Z chwil─ů otrzymania przez Klienta wiadomo┼Ťci e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu zostaje zawarta Umowa Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.

Ka┼╝da Umowa Sprzeda┼╝y b─Ödzie potwierdzana dowodem zakupu (Faktura VAT), który b─Ödzie do┼é─ůczany do Produktu i/lub wysy┼éany poczt─ů elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udost─Öpnia nast─Öpuj─ůce sposoby p┼éatno┼Ťci:

  1. p┼éatno┼Ť─ç przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. p┼éatno┼Ť─ç za po┼Ťrednictwem elektronicznego systemu p┼éatno┼Ťci (Przelewy24.pl, PayU),

  3. p┼éatno┼Ť─ç przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.

W przypadku p┼éatno┼Ťci przelewem tradycyjnym, wp┼éaty nale┼╝y dokona─ç na rachunek bankowy numer: 34 1600 1462 1808 2211 2000 0001 BNP Paribas D.O.K.T.O.R. JACEK ZYGAJ SPÓ┼üKA KOMANDYTOWA, D┼éuga Wie┼Ť 10a, 62-100 W─ůgrowiec, NIP: 7662005980. W tytule przelewu nale┼╝y wpisa─ç „Zamówienie nr …”.W przypadku p┼éatno┼Ťci za po┼Ťrednictwem elektronicznego systemu p┼éatno┼Ťci Klient dokonuje zap┼éaty przed rozpocz─Öciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system p┼éatno┼Ťci umo┼╝liwia dokonanie p┼éatno┼Ťci za pomoc─ů karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz zagranicznych banków.W przypadku p┼éatno┼Ťci przy odbiorze przesy┼éka wysy┼éana jest po weryfikacji poprawno┼Ťci danych adresowych. Klient jest zobowi─ůzany do zap┼éaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.Klient zobowi─ůzany jest do dokonania zap┼éaty ceny z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba ┼╝e Umowa Sprzeda┼╝y stanowi inaczej.W przypadku wyboru p┼éatno┼Ťci opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wys┼éany dopiero po jego op┼éaceniu.

 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient s─ů ustalane w trakcie procesu sk┼éadania Zamówienia i s─ů uzale┼╝nione od wyboru sposobu p┼éatno┼Ťci oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  1. czas kompletowania Produktów wynosi do 5 dni roboczych od momentu:

 1. zaksi─Ögowania ┼Ťrodków pieni─Ö┼╝nych wp┼éaconych z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y na rachunku Sprzedawcy

 2. albo pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system p┼éatno┼Ťci

 3. lub przyj─Öcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawc─Ö w przypadku wyboru zap┼éaty za pobraniem

  1. dostawa Produktów stanowi─ůcych rzeczy ruchome przez przewo┼║nika nast─Öpuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 7 dni roboczych od momentu nadania przesy┼éki (dostawa nast─Öpuje wy┼é─ůcznie w dni robocze z wy┼é─ůczeniem sobót, niedziel i ┼Ťwi─ůt), z zastrze┼╝eniem Zamówie┼ä Produktów b─Öd─ůcych w przedsprzeda┼╝y lub Produktów tworzonych na specjalne ┼╝yczenie Klienta (tzw. nieprefabrykowanych), w przypadku których termin realizacji Zamówienia b─Ödzie indywidualnie uzgadniany z Klientem lub wyniesie do 12 miesi─Öcy od daty potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawc─Ö.

 1. Zakupione w Sklepie Produkty s─ů wysy┼éane za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej

 2. Zakupione w Sklepie Produkty Klient mo┼╝e odebra─ç równie┼╝ osobi┼Ťcie po wcze┼Ťniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

  1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadaj─ů gwarancj─Ö Sprzedawcy obowi─ůzuj─ůc─ů na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. okres gwarancji na wszystkie Produkty wynosi rok (12 miesi─Öcy) i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,

  3. niektóre Produkty (które jednoznacznie zostan─ů wskazane przez Sprzedawc─Ö na stronie Sklepu) posiadaj─ů opcj─Ö przed┼éu┼╝enia gwarancji producenta do 5 lat, po zarejestrowaniu Produktu poprzez wpisanie jego numeru seryjnego na stronie internetowej producenta Produktu. Link do strony producenta, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie wskazany w opisie Produktu na stronie Sklepu i/lub w potwierdzeniu Zamówienia,

  4. dokumentem uprawniaj─ůcym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu (faktura),

  5. dane gwaranta, szczegó┼éowe informacje na temat towarów obj─Ötych gwarancj─ů, dane dotycz─ůce okresu trwania i warunków gwarancji, a tak┼╝e uprawnie┼ä przys┼éuguj─ůcych Klientowi z tytu┼éu gwarancji - zawiera karta gwarancyjna do┼é─ůczona do Produktu lub udost─Öpniona na stronie Sklepu,

  6. gwarancja nie wy┼é─ůcza uprawnie┼ä Konsumenta oraz podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytu┼éu niezgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y okre┼Ťlonych w ustawie o prawach konsumenta, które przys┼éuguj─ů Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w § 10 z mocy prawa.

 1. Reklamacja z tytu┼éu braku zgodno┼Ťci Produktu z umow─ů.

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wobec Klienta b─Öd─ůcego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytu┼éu braku zgodno┼Ťci Produktu z umow─ů s─ů okre┼Ťlone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

  2. podstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wobec Klienta b─Öd─ůcego Przedsi─Öbiorc─ů, o którym mowa w § 9 z tytu┼éu r─Ökojmi s─ů okre┼Ťlone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta b─Öd─ůcego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu za brak zgodno┼Ťci Produktu z umow─ů istniej─ůcy w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ci─ůgu 2 lat od tej chwili, chyba ┼╝e termin przydatno┼Ťci Produktu okre┼Ťlony przez Sprzedawc─Ö lub osoby dzia┼éaj─ůce w jego imieniu jest d┼éu┼╝szy,

  4. zawiadomienia o braku zgodno┼Ťci Produktu z umow─ů oraz zg┼éoszenie odpowiedniego ┼╝─ůdania mo┼╝na dokona─ç za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@doktorbiuro.pl lub pisemnie na adres: D┼éuga Wie┼Ť 10A 62-100 W─ůgrowiec,

  5. w powy┼╝szej wiadomo┼Ťci w formie pisemnej lub elektronicznej nale┼╝y poda─ç jak najwi─Öcej informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji w szczególno┼Ťci rodzaj i dat─Ö wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u┼éatwi─ů i przyspiesz─ů rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc─Ö,dla oceny nieprawid┼éowo┼Ťci i niezgodno┼Ťci Produktu z umow─ů, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu maj─ů obowi─ůzek udost─Öpni─ç Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowi─ůzany jest do odebrania go na swój koszt,

  6. Sprzedawca ustosunkuje si─Ö do ┼╝─ůdania Klienta niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania,

  7. w przypadku reklamacji Klienta b─Öd─ůcego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zg┼éoszenia jest jednoznaczne z jej uwzgl─Ödnieniem,

  8. Klient b─Öd─ůcy Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 mo┼╝e ┼╝─ůda─ç w pierwszej kolejno┼Ťci wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawc─Ö. Obni┼╝enia ceny oraz odst─ůpienia od umowy Klient mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wy┼é─ůcznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodno┼Ť─ç towaru z umow─ů jest istotna, gdy Sprzedawca odmówi┼é doprowadzenia towaru do zgodno┼Ťci z umow─ů lub gdy brak zgodno┼Ťci towaru z umow─ů wyst─Öpuje nadal, pomimo ┼╝e sprzedawca próbowa┼é ju┼╝ doprowadzi─ç towar do zgodno┼Ťci z umow─ů),

  9. w zwi─ůzku z uzasadnion─ů reklamacj─ů Klienta b─Öd─ůcego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:

 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,

 2. obni┼╝a cen─Ö Produktu (obni┼╝ona Cena musi pozostawa─ç w proporcji Ceny towaru zgodnego z umow─ů do towaru niezgodnego z umow─ů) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 warto┼Ť─ç obni┼╝onej Ceny najpó┼║niej w terminie 14 dni od otrzymania o┼Ťwiadczenia o obni┼╝eniu Ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10,

 3. w przypadku odst─ůpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 – Sprzedawca zwraca mu Cen─Ö Produktu najpó┼║niej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odes┼éania. w razie odst─ůpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowi─ůzany jest niezw┼éocznie zwróci─ç towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

  1. odpowied┼║ na reklamacj─Ö jest przekazywana na papierze lub innym trwa┼éym no┼Ťniku np. wiadomo┼Ť─ç mailowa lub SMS.

 

§ 8

PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrze┼╝eniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient b─Öd─ůcy jednocze┼Ťnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç mo┼╝e od niej odst─ůpi─ç bez podania przyczyn sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie udost─Öpnionego przez Sklep o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy.

 2. W razie odst─ůpienia od umowy, Umowa Sprzeda┼╝y jest uwa┼╝ana za niezawart─ů, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu maj─ů obowi─ůzek zwróci─ç Produkt Sprzedawcy lub przekaza─ç go osobie upowa┼╝nionej przez Sprzedawc─Ö do odbioru niezw┼éocznie, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w którym odst─ůpi┼é od umowy, chyba ┼╝e Sprzedawca zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie Produktu przed jego up┼éywem.

 3. W przypadku odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y nale┼╝y dokona─ç zwrotu Produktu na adres: D┼éuga Wie┼Ť 10A 62-100 W─ůgrowiec.

 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu ponosz─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci Produktu b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba ┼╝e Sprzedawca nie poinformowa┼é Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odst─ůpienia od umowy, a tak┼╝e nie udost─Öpni┼é mu wzoru formularza odst─ůpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzi─ç si─Ö z Produktami i sprawdza─ç je tylko w taki sam sposób w jaki mogliby to zrobi─ç w sklepie stacjonarnym.

 5. Z zastrze┼╝eniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu warto┼Ťci Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty jakiego u┼╝y┼é Konsument, chyba ┼╝e Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu wyra┼║nie zgodzili si─Ö na inny sposób zwrotu, który nie wi─ů┼╝e si─Ö dla nich z ┼╝adnymi kosztami. Z zastrze┼╝eniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nast─ůpi niezw┼éocznie, a najpó┼║niej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawc─Ö o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy Sprzeda┼╝y.

 6. Je┼╝eli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu wybrali sposób dostawy Produktu inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu im poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

 7. Je┼╝eli Sprzedawca nie zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odes┼éania w zale┼╝no┼Ťci od tego, które zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu odst─Öpuj─ůcy od Umowy Sprzeda┼╝y, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu ponosz─ů jedynie koszty odes┼éania Produktu do Sprzedawcy.

 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy, liczy si─Ö:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt b─Öd─ůc zobowi─ůzanym do przeniesienia jego w┼éasno┼Ťci - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna ni┼╝ przewo┼║nik) obj─ů┼é Produkt w posiadanie,

  2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które s─ů dostarczane osobno, partiami lub w cz─Ö┼Ťciach - od obj─Öcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub cz─Ö┼Ťci,

  3. dla umowy polegaj─ůcej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od obj─Öcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

  4. dla pozosta┼éych umów - od dnia zawarcia umowy.

 10. Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu w wypadku Umowy Sprzeda┼╝y:

  1. w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůcy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest towar dostarczany w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu,

  3. w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů towary, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami,

  4. o ┼Ťwiadczenie us┼éug, za które Konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny, je┼╝eli przedsi─Öbiorca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů Konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez przedsi─Öbiorc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci,

  5. w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest towar ulegaj─ůcy szybkiemu zepsuciu lub maj─ůcy krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia.

 1. Prawo odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y przys┼éuguje zarówno Sprzedawcy jak i Klientowi w przypadku niewykonania przez drug─ů stron─Ö umowy swojego zobowi─ůzania w terminie ┼Ťci┼Ťle okre┼Ťlonym.

 

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotycz─ůce wy┼é─ůcznie przedsi─Öbiorców nieobj─Ötych ochron─ů wynikaj─ůc─ů z ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.

 2. Sprzedawca odpowiada za wad─Ö ujawnion─ů w ci─ůgu roku (12 miesi─Öcy) od dostarczenia Produktu do Klienta b─Öd─ůcego Przedsi─Öbiorc─ů.

 3. Sprzedawcy przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y zawartej z Klientem nieb─Öd─ůcym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y w tym wypadku mo┼╝e nast─ůpi─ç bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nieb─Öd─ůcego Konsumentem ┼╝adnych roszcze┼ä w stosunku do Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca ma prawo ograniczy─ç w stosunku do Klientów nieb─Öd─ůcych Konsumentami udost─Öpnione przez niego sposoby p┼éatno┼Ťci w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty cz─Ö┼Ťci b─ůd┼║ ca┼éo┼Ťci ceny sprzeda┼╝y bez wzgl─Ödu na wybrany przez Klienta sposób p┼éatno┼Ťci oraz fakt zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

 5. Korzy┼Ťci i ci─Ö┼╝ary zwi─ůzane z Produktem oraz niebezpiecze┼ästwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodz─ů na Klienta nieb─Öd─ůcego Konsumentem z chwil─ů wydania przez Sprzedawc─Ö Produktu przewo┼║nikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za utrat─Ö, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta┼ée od momentu przyj─Öcia Produktu do przewozu a┼╝ do wydania go Klientowi, jak równie┼╝ za opó┼║nienie w przewozie przesy┼éki.

 6. W przypadku wys┼éania Produktu do Klienta za po┼Ťrednictwem przewo┼║nika Klient nieb─Öd─ůcy Konsumentem jest zobowi─ůzany zbada─ç przesy┼ék─Ö w czasie i w sposób przyj─Öty przy przesy┼ékach tego rodzaju. Je┼╝eli stwierdzi, ┼╝e w czasie przewozu nast─ůpi┼é ubytek lub uszkodzenie Produktu obowi─ůzany jest dokona─ç wszelkich czynno┼Ťci niezb─Ödnych do ustalenia odpowiedzialno┼Ťci przewo┼║nika.

 7. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie Us┼éugobiorcy nieb─Öd─ůcemu Konsumentem o┼Ťwiadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsi─Öbiorca prowadz─ůcy jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů (niniejszy paragraf nie dotyczy spó┼éek handlowych) jest obj─Öty ochron─ů przewidzian─ů ustaw─ů o prawach konsumenta pod warunkiem, ┼╝e umowa, któr─ů zawiera ze Sprzedawc─ů jest bezpo┼Ťrednio zwi─ůzana z jego dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, ale z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczególno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez niego dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

 2. Osoba prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest obj─Öta ochron─ů wy┼é─ůcznie w zakresie:

  1. niedozwolonych postanowień umownych,

  2. odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu braku zgodno┼Ťci Produktu z umow─ů,

  3. prawa odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç,

  4. zasad dotycz─ůcych umowy o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej.

 3. Przedsi─Öbiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytu┼éu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzeda┼╝y, któr─ů zawar┼é ze Sprzedawc─ů posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsi─Öbiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w szczególno┼Ťci wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Dzia┼éalno┼Ťci.

 4. Przedsi─Öbiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie s─ů obj─Öci ochron─ů instytucjonaln─ů zapewnion─ů dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak równie┼╝ Prezesa UOKiK.

 

§ 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Us┼éugodawca umo┼╝liwia za po┼Ťrednictwem Sklepu korzystanie z Us┼éug Elektronicznych takich jak:

  1. zawieranie Umów Sprzeda┼╝y Produktu,

  2. prowadzenie Konta w Sklepie,

  3. System Opinii,

  4. Forum Dyskusyjne,

  5. wys┼éanie wiadomo┼Ťci za po┼Ťrednictwem Czatu.

 2. ┼Üwiadczenie Us┼éug Elektronicznych na rzecz Us┼éugobiorców w Sklepie odbywa si─Ö na warunkach okre┼Ťlonych w Regulaminie.

 3. Us┼éugodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu tre┼Ťci reklamowych. Tre┼Ťci te, stanowi─ů integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç Sklepu i prezentowanych w nim materia┼éów.

 

§ 12

WARUNKI ┼ÜWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ┼ÜWIADCZENIE US┼üUG ELEKTRONICZNYCH

 1. ┼Üwiadczenie Us┼éug Elektronicznych okre┼Ťlonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Us┼éugodawc─Ö jest nieodp┼éatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej polegaj─ůcej na umo┼╝liwieniu z┼éo┼╝enia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zamówienia albo zaprzestania jego sk┼éadania przez Us┼éugobiorc─Ö,

  2. umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej polegaj─ůcej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy nast─Öpuje w chwili wys┼éania przez Us┼éugobiorc─Ö uzupe┼énionego Formularza Rejestracji,

  3. umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej polegaj─ůcej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Us┼éugi przez Us┼éugobiorc─Ö,

  4. umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej polegaj─ůcej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů wys┼éania wiadomo┼Ťci albo zaprzestania jej wysy┼éania,

  5. umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej polegaj─ůcej na umo┼╝liwieniu wys┼éaniu wiadomo┼Ťci do Us┼éugodawcy za po┼Ťrednictwem Czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů wys┼éania wiadomo┼Ťci albo zaprzestania jej wysy┼éania przez Us┼éugobiorc─Ö.

 3. Wymagania techniczne niezb─Ödne do wspó┼épracy z systemem teleinformatycznym, którym pos┼éuguje si─Ö Us┼éugodawca:

  1. komputer (lub urz─ůdzenie mobilne) z dost─Öpem do Internetu,

  2. dost─Öp do poczty elektronicznej,

  3. przegl─ůdarka internetowa,

  4. w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej osób trzecich.

 5. Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.

 

§ 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug Elektronicznych za po┼Ťrednictwem Sklepu Us┼éugobiorca mo┼╝e sk┼éada─ç za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@doktorbiuro.pl.

 2. W powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail nale┼╝y poda─ç jak najwi─Öcej informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji w szczególno┼Ťci rodzaj i dat─Ö wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u┼éatwi─ů i przyspiesz─ů rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö nast─Öpuje niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od momentu zg┼éoszenia.

 4. Odpowied┼║ Us┼éugodawcy w sprawie reklamacji jest wysy┼éana na adres e-mail Us┼éugobiorcy podany w zg┼éoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Us┼éugobiorc─Ö sposób.

§ 14

WARUNKI ROZWI─äZYWANIA UMÓW O ┼ÜWIADCZENIE US┼üUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej:

  1. wypowiedzeniu mo┼╝e ulec umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej o charakterze ci─ůg┼éym i bezterminowym (prowadzenie Konta),

  2. Us┼éugobiorca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie stosownego o┼Ťwiadczenia za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@doktorbiuro.pl lub poprzez usuni─Öcie Konta,

  3. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej o charakterze ci─ůg┼éym i bezterminowym w przypadku, gdy Us┼éugobiorca narusza Regulamin w szczególno┼Ťci, gdy dostarcza tre┼Ťci o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcze┼Ťniejszym wezwaniu do zaprzestania narusze┼ä z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po up┼éywie 7 dni od dnia z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),

  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przysz┼éo┼Ť─ç.

 2. Us┼éugodawca i Us┼éugobiorca mog─ů rozwi─ůza─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej w ka┼╝dym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 15

W┼üASNO┼Ü─ć INTELEKTUALNA

Wszystkie tre┼Ťci zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.drpax.pl korzystaj─ů z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrze┼╝eniem § 15 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Us┼éugobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia maj─ůtkowych praw autorskich lub dozwolonego u┼╝ytku) s─ů w┼éasno┼Ťci─ů D.O.K.T.O.R. JACEK ZYGAJ SPÓ┼üKA KOMANDYTOWA wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorców przez S─äD REJONOWY POZNA┼â - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIA┼ü GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S─äDOWEGO, Numer KRS: 0000940134, miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci oraz adres do dor─Öcze┼ä: D┼éuga Wie┼Ť 10a, 62-100 W─ůgrowiec, NIP: 7662005980, REGON: 520708647, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@doktorbiuro.pl, numer telefonu: +48 530 002 619. Us┼éugobiorca ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů Us┼éugodawcy, b─Öd─ůc─ů nast─Öpstwem u┼╝ycia jakiejkolwiek zawarto┼Ťci strony www.drpax.pl bez zgody Us┼éugodawcy.Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyra┼║nej pisemnej zgody Us┼éugodawcy, któregokolwiek z elementów sk┼éadaj─ůcych si─Ö na tre┼Ť─ç oraz zawarto┼Ť─ç strony www.drpax.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przys┼éuguj─ůcego Us┼éugodawcy i skutkuje odpowiedzialno┼Ťci─ů cywilnoprawn─ů oraz karn─ů.Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo u┼╝yte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.drpax.pl nale┼╝─ů do ich w┼éa┼Ťcicieli i s─ů u┼╝ywane wy┼é─ůcznie w celach identyfikacyjnych. Mog─ů by─ç one zastrze┼╝onymi znakami towarowymi. Wszystkie materia┼éy, opisy i zdj─Öcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.drpax.pl u┼╝yte s─ů w celach informacyjnych.

 

 

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane s─ů zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodno┼Ťci jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci Regulaminu z obowi─ůzuj─ůcym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj─ů w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynik┼ée z Umów Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Sklepem, a Klientami b─Öd─ů rozstrzygane w pierwszej kolejno┼Ťci na drodze negocjacji, z intencj─ů polubownego zako┼äczenia sporu, z uwzgl─Ödnieniem ustawy o pozas─ůdowym rozwi─ůzywaniu sporów konsumenckich. Je┼Ťli jednak nie by┼éoby to mo┼╝liwe, lub te┼╝ by┼éoby niesatysfakcjonuj─ůce dla którejkolwiek ze stron, spory b─Öd─ů rozstrzygane przez w┼éa┼Ťciwy s─ůd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 4. S─ůdowe rozstrzyganie sporów:

  1. ewentualne spory powsta┼ée pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a Us┼éugobiorc─ů (Klientem) b─Öd─ůcym jednocze┼Ťnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostaj─ů poddane s─ůdom w┼éa┼Ťciwym zgodnie z przepisami kodeksu post─Öpowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,

  2. ewentualne spory powsta┼ée pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a Us┼éugobiorc─ů (Klientem) nieb─Öd─ůcym jednocze┼Ťnie Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Us┼éugodawcy.

 5. Klient b─Öd─ůcy Konsumentem ma równie┼╝ prawo do skorzystania z pozas─ůdowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególno┼Ťci poprzez z┼éo┼╝enie po zako┼äczeniu post─Öpowania reklamacyjnego wniosku o wszcz─Öcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez s─ůd polubowny (wniosek mo┼╝na pobra─ç na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Sta┼éych Polubownych S─ůdów Konsumenckich dzia┼éaj─ůcych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dost─Öpny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument mo┼╝e skorzysta─ç tak┼╝e z bezp┼éatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spo┼éecznej, do której zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsumentów. Pozas─ůdowe dochodzenie roszcze┼ä po zako┼äczeniu post─Öpowania reklamacyjnego jest bezp┼éatne.

 6. Konsument w celu polubownego rozwi─ůzania sporu mo┼╝e w szczególno┼Ťci z┼éo┼╝y─ç skarg─Ö za po┼Ťrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dost─Öpnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ikona regulaminu sklepu internetowego drpax
Kotwica 1
bottom of page